Cô giáo như mẹ hiền

Bạn chưa chọn snippet
Địa chỉ: Vũ Thư - Thái Bình
 16/10/18  Hoạt động chuyên môn  67
Ngày 6/10/2018 Trường tổ chức dạy chuyên đề ở một số lĩnh vực phát triển thể chất, khám phá khoa học, nhận biết tập nói...
 23/01/18  Tin tức  124
Một số hoạt động học của các bé 
 15/12/17  Hoạt động chuyên môn  112
Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình về thực tập tại trường
 15/12/17  Hoạt động chuyên môn  111
Các em giáo sinh dự hoạt động góc lưa tuổi 5- 6 tuổi do cô giáo Dương Thị Trang thực hiện
 15/12/17  Hoạt động chuyên môn  121
Trường MN Song An kết hợp tổ chức ngày hội thể thao và ngày hội dinh dưỡng và sau đây là một số hình ảnh.
 15/12/17  Hoạt động chuyên môn  124
Một số hình ảnh trong buổi tổng kết Đoàn thực tập trường Cao đẳng SP Thái Bình
 15/12/17  Hoạt động chuyên môn  119
Hoạt động ngoài tròi của các cháu
 15/12/17  Hoạt động chuyên môn  116
Hình ảnh một số tiết dạy chuyên đề của hai lớp 5 A và 4 A
 15/12/17  Hoạt động chuyên môn  109
Các bé 4,5 tuổi đang làm bưu thiếp tặng cô nhân ngày 20/11