Cô giáo như mẹ hiền

Bạn chưa chọn snippet
Địa chỉ: Vũ Thư - Thái Bình
 25/08/18  Ảnh  500
Thực hiện kế hoạch  “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” trường Mầm non Song An đã chỉ đạo cho giáo viên đầu năm học trang trí tạo môi trường trong và ngoài lớp đẹp, an toàn, thân thiện, thuận tiện cho trẻ hoạt động.
 23/01/18  Tin tức  128
Kết nạp đảng viên mới 
 25/05/17  Ảnh  107
Thu hoạch Ngô vườn trường
 25/05/17  Ảnh  136
Giáo viên trường mầm non Song An tham gia trồng rau sạch cho các cháu.
 25/05/17  Ảnh  109
Một số hình ảnh khai giảng năm học
 11/05/17  Ảnh  116
Một số hình ảnh trong ngày khai giảng năm học 2016 - 2017